Kalkulackaexekuce.cz
Jednoduché exekuční kalkulačky zdarma

Aktualizovaná kalkulačka pro výpočet exekuce ze mzdy platná pro rok 2017

Celkové nezabavitelná částka
0

Celková srážka ze mzdy
0

Kde zjistím, kolik mám exekucí?

Pro informace o exekučních řízeních doporučujeme web www.exekuceinfo.cz. Tato stránka zprostředkovává přístup do centrální evidence exekucí CEE, kterou spravuje exekutorská komora a informace do ní vkládají samotní exekutoři. Výsledky jsou k dispozici ihned a v případě pozitivního nálezu je možné zjistit i detaily jednotlivých řízení jako jsou pověřený exekutor, výše povinnosti, datum zahájení řízení atd.

Výpis z CEE je vždy zatížen poplatkem a získat informace o exekucích zdarma není možné.Nezabavitelné minimum jednotlivce
6 154,00 Kč
Nezabavitelné minimum na vyživované osoby
0
Základ pro výpočet srážky
0

Exekuce a srážky z platu pro rok 2017

Exekuční srážky z platu se vždy provádějí pouze z čisté mzdy a to na základě dohody o srážkách ze mzdy. Za čistou mzdu se při výpočtu exekuční srážky nepovažuje pouze klasický plat, ale i další příjmy, které povinnému plat nahrazují. S takovými příjmy se dále nakládá stejně jako se mzdou. Příkladem může být důchod, nebo nemocenská. Srážky se uplatňují i z dohod o pracovní činnosti, nikoliv však z dohod o provedení práce.

Jak probíhá výpočet exekuce na mzdu

Stanovení nezabavitelné částky

Prvním krokem výpočtu exekuce je stanovení nezabavitelné částky, která nesmí být za žádných okolností povinnému zabavena. Ta se skládá z následujících částí:

Poznámka: 1538,67 Kč za manžela/manželku se započítá i v případě, že disponuje svým vlastním příjmem.

Výpočet srážky z platu

Od čisté mzdy povinného se odečte nezabavitelná částka a zbytek se dělí na třetiny zaokrouhlené na celé koruny. Pokud je však částka po odečtení nezabavitelného základu vyšší než 9232 Kč, dělí se pouze tato částka. Jedna třetina tedy může mít maximální hodnotu 3077 Kč. Vypočtené třetiny se využijí následujícím způsobem

!! Případný zbytek platu nad zmíněnou hranicí 9232 Kč se považuje za plně zabavitelnou část mzdy a celý se využije na úhradu exekuce. 

Délka trvání a ukončení exekuce na mzdu

Délka exekučního řízení není nijak omezená a k ukončení obvykle dochází až po vymožení celé dlužné částky.
Dalším důvodem pro ukončení exekuce je nařízení ze strany exekutora, který tak může učinit zcela na základě svého uvážení. K zániku vede také situace, kdy zaměstnavatel povinnému strhne celou částku, na kterou mu byl doručen exekuční příkaz.